Skip navigation

Category Archives: Spauda

Aušros Vartų Mergelės karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

Aušros Vartų Dievo Motinos karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

„Didžiulis įspūdis apėmė visus, kai kardinolas Kakowskis, dalyvaujant Lenkijos Respublikos prezidentui, maršalui Piłsudskiui, vyriausybės atstovams bei nesuskaičiuojamai gausybei tikinčiųjų, Vilniuje, ant Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo uždėjo karūną. Tai daugelio kartų išskirtinio religinio ir tautinio kulto esmė.“

DĖMESIO! Svetainė persikėlė į naują vietą – mylimasvilnius.lt.

Straipsnio tęsinį rasite ČIA.

Taip pavadintas straipsnis buvo išspausdintas 1938 m. rugsėjo 3 d. Krokuvos laikraštyje „Ilustrowany Kuryer Codzienny“, nr. 243. Pateikti jį nusprendžiau dėl vis dar aktualaus turinio, dėl papildomo istorinio permąstymo ir dėl neseniai knygynuose pasirodžiusios (nors internete senokai egzistuojančios) Stasio Ylos knygos „Komunizmas Lietuvoje“ (Aidai).[1]

Straipsnelio vertimas į lietuvių kalbą po originaliu tekstu.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny“, 1938 m. rugsėjo 3 d. Nr. 243

„Ilustrowany Kuryer Codzienny“, 1938 m. rugsėjo 3 d. Nr. 243

„Kremlius siekia karo bet kokia kaina!“

Raudonųjų kurstytojų gauja jau veikia vidurio Europoje

Roma, rugsėjis…

DĖMESIO! Svetainė persikėlė į naują vietą – mylimasvilnius.lt.

Straipsnio tęsinį rasite ČIA.