Skip navigation

Tag Archives: Piłsudski

Aušros Vartų Mergelės karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

Aušros Vartų Dievo Motinos karūnavimo iškilmės 1927 m. liepos 9 d.

„Didžiulis įspūdis apėmė visus, kai kardinolas Kakowskis, dalyvaujant Lenkijos Respublikos prezidentui, maršalui Piłsudskiui, vyriausybės atstovams bei nesuskaičiuojamai gausybei tikinčiųjų, Vilniuje, ant Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo uždėjo karūną. Tai daugelio kartų išskirtinio religinio ir tautinio kulto esmė.“

DĖMESIO! Svetainė persikėlė į naują vietą – mylimasvilnius.lt.

Straipsnio tęsinį rasite ČIA.

Kuo kalta Lietuva, davusi tik vieną J.Pilsudskį, ir tai tik svetimiems?

– sakė lietuvių delegacijos vadovas Antanas Kasakaitis susitikime su Józefu Piłsudskiu 1918 m. gruodžio 18 d. Varšuvoje.

www.lrytas.lt

DĖMESIO! Svetainė persikėlė į naują vietą – mylimasvilnius.lt.